Už Lietuvos vardo garsinimą kūrybiniais talentais

KATEGORIJĄ PRISTATO
lrt

PAULINA ŽILINSKAITĖ IR EDGARAS KERPĖ

Hiphopo šokėjai, pasaulio čempionai | Lietuva

Už laimėtas pergales, kurios garsina Lietuvą hiphopo ritmu

Paulina ir Edgaras „International Dance Organization” rengiamame tarptautiniame hiphopo čempionate 2022 metais užėmė pirmąsias vietas ir tapo geriausiais pasaulyje hiphopo šokėjais suaugusiųjų grupėje. Paulina tapo pirmąją lietuve, pasiekusia čempionės titulą, o Edgarui tai jau penktasis geriausio pasaulyje hiphopo šokėjo laimėjimas.

Edgaras Kerpė, nuo vaikystės šokantis hiphopą, už drąsius, kūrybingus pasirodymus ir daugybę tarptautinių laimėjimų yra žinomas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o Paulina lyderiauja ir stiprina merginų pozicijas Lietuvos hiphopo šokių kultūroje.

Už į Lietuvą atvestas mokslines inovacijas

KATEGORIJĄ PRISTATO
mjj

DR. PETRAS JUZĖNAS IR DR. ASTA JUZĖNIENĖ

Oslo universitetinės ligoninės mokslininkai | Norvegija

Už unikalių tyrimų galimybių suteikimą Lietuvos mokslininkams

Asta ir Petras Juzėnai daugiau nei 20 metų prisideda prie Oslo universiteto bei Oslo universitetinės ligoninės mokslinių pasiekimų, yra publikavę per šimtą mokslinių straipsnių tarptautiniuose prestižiniuose mokslo žurnaluose. Nepaisant karjeros svetur, mokslininkai nepamiršta tėvynės - nuolat bendradarbiauja, keičiasi patirtimi ir vykdo bendrus projektus su Lietuvos mokslo lyderiais.

Juzėnai, inicijuodami ir įgyvendindami dvišalius projektus, kuria unikalias galimybes studentams ir mokslininkams atlikti stažuotes Norvegijos vėžinių tyrimų institute ar Oslo universitetinėje ligoninėje. Asta ir Petras yra ilgamečiai Lietuvos Biofizikos doktorantūros komitetų nariai, kurie jungia jaunus mokslininkus Lietuvoje ir įsidarbinusius diasporos talentus Norvegijoje.

Už į Lietuvą pritrauktas investicijas

KATEGORIJĄ PRISTATO
tj

SHAYAN ALI

„Continental Automotive Lithuania” vykdantysis direktorius | JAV, Lietuva

Už istorines investicijas į Lietuvos gamybos sektorių

Shayan Ali, iš JAV atvykęs vienas aktyviausių užsienio investuotojų bendruomenės narių, yra tikras Lietuvos vardo ambasadorius. Jo iniciatyva ir darbu Lietuvą pasiekė didžiausios investicijos gamybos sektoriuje per pastaruosius 20 metų. 2019 m. Kaune buvo atidaryta „Continental Automotive Lithuania”, o Shayan tapo įmonės generaliniu direktoriumi.

Shayan vykdo kelis įmonės plėtros etapus, kurių investicijos siekia apie 185 mln. eurų. Iki 2025 metų įmonė planuoja sukurti apie 1,5 tūkstančio darbo vietų, o šiuo metu joje dirba virš 700 darbuotojų. Taip pat yra plečiamas įmonės funkcijų spektras, įrenginėjamas naujas paslaugų centras „Continental Tires Business Services“, kuris vykdys duomenų analitikos, procesų valdymo ir administravimo funkcijas. Centras per artimiausius kelis metus ketina samdyti dar apie 100 darbuotojų. Shayan pastangų dėka, Kaunas tampa automobilių elektronikos centru ir įsirėžia į pasaulio automobilių elektronikos lyderių žemėlapį.

Už Lietuvos profesionalų tarptautinį įvertinimą

KATEGORIJĄ PRISTATO

KRISTINA BUTVYDAS BARD

Lietuvos garbės konsulė, verslininkė ir menininkė | JAV

Už Lietuvos verslo pasiekimų garsinimą ir verslo ryšių kūrimą

Kristina Butvydas Bard yra Lietuvos garbės konsulė, verslininkė ir Lietuvos verslininkų patarėja, kurią žino visi į JAV verslus plečiantys lietuviai. Kristina koordinuoja tarptautinius, regioninius ir vietinius privataus ir viešojo sektoriaus projektus, veda derybas dėl tarpvalstybinių partnerysčių - ir visur įtraukiamas Lietuvos vardas bei ieškoma vertės Lietuvos ekonomikai.

Šiais metais Kristinos dėka ir lyderyste Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumas tapo sėkmingu verslo ryšių akseleratoriumi. Filandelfijoje vykęs renginys, pritraukęs virš 200 verslo, politikos, institucijų atstovų bei diasporos profesionalų, tapo erdve partnerysčių kūrimui, investuotojų paieškai bei Lietuvos verslų plėtros į JAV palengvinimui. Kristina buvo forumo komandos, sudarytos iš diplomatų, institucijų atstovų, verslo asociacijų ir profesionalų, lydere.

Už jaunųjų globalios Lietuvos talentų ugdymą

KATEGORIJĄ PRISTATO
plb

Kazickų šeimos fondas

JAV, Lietuva

Už jaunųjų globalios Lietuvos talentų ugdymą

Dr. Juozo Petro Kazicko (1918 - 2014), Lietuvos Respublikos ir JAV piliečio, Jeilio universiteto ekonomikos mokslų daktaro, verslininko ir filantropo, 1998 m. įsteigtas Kazickų šeimos fondas veikia Niujorke, JAV, ir Vilniuje, Lietuvoje. Visų Kazickų šeimos narių vadovaujamas fondas remia įvairias švietimo, socialines, sveikatos priežiūros, kultūros programas Lietuvoje ir užsienyje.

Vaikų ir jaunimo švietimas – prioritetinė paramos sritis. Dr. J. P. Kazicko vizija buvo prisidėti prie Lietuvoje augančio jaunimo ugdymo didinant jų raštingumą technologijų srityje, finansuojant dalyvavimą tarptautinėse mainų programose bei akademinę veiklą geriausiuose pasaulio universitetuose. Jau ketvirtį amžiaus fondas dosniai remia dešimtis švietimo veiklas vykdančių organizacijų Lietuvoje, JAV ir kitur pasaulyje.

Patys būdami Lietuvos diasporos dalimi, p. Kazickai rūpinosi užsienyje augančios jaunosios lietuvių kartos ugdymu. Ypatingai to siekė p. Aleksandra Kazickienė, kurios atminimui 2012 metais įkurta JAV lituanistinių mokyklų rėmimo programa. Fondas veikia plačiai ir skiria savo išteklių šioms lituanistinio švietimo reikmėms: vadovėlių leidybai, lietuvių kalbos egzamino lituanistinių mokyklų mokiniams rengimui, švietėjiškoms vasaros stovykloms, dainų, šokių šventėms ir daugeliui kitų.

Už išskirtinį globalų įvykį Lietuvos kultūrai ir visuomenei

KATEGORIJĄ PRISTATO
ts

KAUNAS - EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022

Lietuva

Už išskirtinį globalų įvykį Lietuvos kultūrai ir visuomenei

Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 - Lietuvą labiausiai per pastaruosius metus išgarsinęs kultūros reiškinys, apie kurį sužinojo 1,26 milijardo planetoje gyvenančių žmonių. Organizacija į pagrindinę programą įtraukė pasaulinio garso diasporos menininkus, tokius kaip litvakai William Kentridge ir Janny Kagan, subūrė tarptautinę kūrybinę komandą, kurios gretas papildė diasporos žmonės. Per vienerius metus įgyvendinta 4025 renginiai, 1077 bendruomenės iniciatyvos, kurias pamatė beveik 400 tūkstančių žiūrovų. Kaunas, tapęs viena didele Europos scena, visiems laikams įsirašė į Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros istoriją.

Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 kūrybinė komanda kūrė sinergiją tarp meno, mokslo, verslo bei švietimo sektorių, kvietė pažinti miestą per autentiškas patirtis, užmezgė kultūros partnerystes tarp vietos, tarptautinių ir diasporos menininkų. Renginiai įtraukė miesto gyventojus ir miesto svečius į kultūros, meno kūrybos procesus, siekiant pažinti Kauno istoriją ir unikalumą, pajusti meilę miestui ir tapti atviram.

Už viso gyvenimo nuopelnus

KATEGORIJĄ PRISTATO
LR URM

Vida Julia Bandis

Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje | JAV, Lietuva

Už viso gyvenimo nuopelnus

Vida Julia Bandis ‒ JAV lietuvė, aktyvi visuomenininkė, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje, pasižymėjusi kaip ilgiausiai Lietuvoje dirbusi bendruomenės atstovė, besąlygiškai mylinti Lietuvą ir bendruomenės žmones, pasiaukojamai, nuosekliai atliekanti savo pilietinę pareigą.

Vida Antrojo pasaulinio karo metais emigravo į JAV. Ilinojaus universitete Čikagoje studijavo apskaitą ir ekonomiką, Beilio valstybiniame universitete įgijo viešųjų įstaigų administravimo magistro laipsnį, Merilando universitete tapo mokslų daktare. Nuo 1960 m. iki 1999 m. gyveno ir dirbo Vokietijoje bei JAV. Visą dėmesį sutelkusi į administravimo veiklą, Vida sukaupė didžiulę vadovavimo tarptautiniams projektams patirtį.

Nuo 1999 m. Vida Julia Bandis gyvena ir dirba Lietuvoje. 1999–2003 metais ji dirbo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje Finansų politikos departamento direktore, kuravo naujai atkurtos valstybės švietimo projektus, susijusius su vidurinio išsilavinimo sistemos tobulinimu. 2006–2007 m. Vida vadovavo Baltijos vadybos institutui ‒ penkių Europos aukštųjų mokyklų, veikiančių Prancūzijoje, Danijoje, Belgijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje, konsorciumui. Ji iki šiol yra šio instituto valdybos narė. Nuo 2009 m. Vida Julia Bandis neatlygintinai eina Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovės Lietuvoje pareigas. Vida taip pat yra Almos Adamkienės labdaros fondo „International Rotary Club of Vilnius“ valdybos narė. Ji yra įsteigusi stipendijų gerai besimokantiems nepasiturintiems gimtojo Molėtų miesto gimnazijos abiturientams.

Vidai Juliai Bandis 2018 m. buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus apdovanojimas, 2019 m. ‒ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalis.

Už diasporos indėlį Ukrainos palaikymui

KATEGORIJĄ PRISTATO
lrp-lt

Visi nominantai tapo laureatais

Už diasporos indėlį Ukrainos palaikymui

Andrius Zubernis

Labdaros fondo „ZEGA support organization” bendraįkūrėjas | Jungtinė Karalystė

az

Už visapusišką pagalbą kariams ir civiliams Ukrainoje ir karo pabėgėliams Šiaurės Airijoje

Andrius Zubernis - konditerinių gaminių čempionatų nugalėtojas, kurio rankomis sukurtas pagalbos ukrainiečiams planas buvo pristatytas Šiaurės Airijos miestelio merui jau pirmomis karo Ukrainoje dienomis. Nuo karo pradžios iki šių dienų Andrius yra pasinėręs į pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Jis turėjo įkurti savo konditerijos kepyklą bei mokyklą, tačiau, vietoje to, jų patalpose įkūrė paramos ukrainiečiams rinkimo, rūšiavimo ir logistikos centrą, o kiek vėliau įsteigė paramos ir labdaros organizaciją „ZEGA support organization”.

Andriaus su kolega įkurta organizacija „Zega Support Organization“ dirba visą parą, kad suteiktų gyvybiškai svarbias paslaugas nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams, ypatingai tiems, kurie savo noru lieka Ukrainoje ar dėl kitų priežasčių negali išvykti iš šalies. Iš karo pabėgusiems ukrainiečiams organizacijos savanoriai padeda surasti gyvenamąjį būstą, konsultuoja darbo paieškos klausimais, rūpinasi integracija į visuomeninį gyvenimą, rengia laisvalaikio užimtumo veiklas jaunimui, kaip futbolo treniruotes ar muzikos pamokas.

Austėja Sruoga

JAV lietuvių bendruomenės XXIII Tarybos prezidiumo pirmininkė | JAV

austeja

Už žaibiškai sutelktas JAV lietuvių ir ukrainiečių pajėgas pagalbos Ukrainai vardan

Čikagos lietuvių lyderė Austėja Sruoga nuo pat karo Ukrainoje pradžios aktyviai koordinuoja skirtingų organizacijų veiklas, telkia pačią būtiniausią pagalbą Ukrainai. Pirmąją karo savaitę Austėja drauge su ukrainiete Irina Lelik, kurios šeima gyvena Lvive, sugalvojo sparčiausią paramos iš JAV gabenimo būdą – išpirkti vietas lagaminams keleiviniuose reisuose. Per keletą dienų jos įtraukė daugybę skirtingų tautinių bendruomenių žmonių, kurie keleiviniu lėktuvu išsiuntė 167 lagaminus su pirmos būtinybės medicinos priemonėmis, kurios pasiekė Lvivą ir buvo paskirstytas skirtingoms miesto ligoninėms.

Austėja taip pat administruoja paramos fondą „Support the People of Ukraine”, kurį antrąją karo savaitę įsteigė JAV lietuvių bendruomenė kartu su JAV ukrainiečių asociacija. Paramos Ukrainai rinkimui ji kartu su Rimanto Kaukėno fondu suorganizavo Lietuvos atlikėjų koncertą, surengė Čikagos lietuvių Rotary klubo akcijas ir daug kitų lėšų telkimo iniciatyvų.

Eleonora Jonušienė-Romuva

Lietuvos Amerikos verslo asociacijos Los Andžele (LABA.LA) bendraįkūrėja | JAV

ele

Už pilietines, humanitarines ir menines iniciatyvas Ukrainos palaikymui

Visuomeninių projektų kūrėja ir organizacijų telkėja Eleonora Jonušienė-Romuva nuo pirmosios Rusijos invazijos į Ukrainą dienos kartu su „Team Lithuania” atstovaujamos Generalinės konsulės Los Andžele Laimos Jurevičienės ir jos komandos, Garbės konsulės Daivos Čekanauskas Navarrette, Lietuvos Amerikos verslo asociacijos Los Andžele (LABA.LA), Baltijos Amerikos Laisvės Lygos ir lietuvių bendruomenės iniciavo laiškų rašymą ir siuntimą JAV Senatui, Kongresui, Senatoriui iš Santa Barbaros bei juose reikalavo griežčiausių sankcijų Rusijai įvedimo.

Eleonora kartu su „Team Lithuania” bei Los Andželo ukrainiečių organizacijomis „Stand with Ukraine Foundation”, Ukrainos Kultūros Centru ir „Post LA” rengė ir koordinavo humanitarinės ir medicininės pagalbos rinkimą, rūšiavimą ir logistiką, dalyvavo savaitiniuose Ukrainos palaikymo akcijose siekiant išlaikyti tiek medios, tiek amerikos piliečių dėmesį Ukrainos paramai, organizavo filmo „Mr. Landsbergis” ir Manto Kvederavičiaus „Mariupolis” filmo peržiūras laisvės gynėjų pagerbimui. Surinktą paramą už parduotus renginio bilietus skyrė organizacijai „Stand with Ukraine LA”, kuri nupirko karinį automobilį, pripildė medicinine, karine amunicija ir išsiuntė į frontą Ukrainoje. Rugpjūtį Eleonora įsitraukė į alternatyvaus meno festivalio „Burning Man” amerikos lietuvių komandos „Amber Dust” Ukrainos palaikymo akciją „Laisvės Tridentas”. Komanda kartu su Čikagoje gyvenančia dizainere ir architekte Donata Aukštuolis sukūrė medinę ukrainiečių laisvės simbolio instaliaciją, siekdami priminti Amerikos visuomenei, kad karui Ukrainoje tęsiantis yra reikalingas palaikymas.

Irma Petraitytė-Lukšienė

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė, Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybos narė | Vokietija

irma-ukr

Už neblėstantį pilietinį aktyvumą žadinant Vokietijos visuomenę Ukrainos palaikymui

Irma Petraitytė-Lukšienė - lietuvių diasporos visuomenininkė, nuo 2020 m. aktyviai remianti Ukrainos nepriklausomybę, kovą dėl laisvės ir europinės integracijos tikslus. Irmos iniciatyva Vokietijos lietuvių bendruomenės taryba bendradarbiauja su Vokietijos ukrainiečių bei kartvelų bendruomenėmis ir rašo atvirus laiškus Vokietijos Bundestagui dėl Rusijos keliamų grėsmių Europos saugumui, ragindami didinti humanitarinę, finansinę ir karinę paramą Ukrainai.

Jos iniciatyva atviras kreipimasis išsiųstas NATO, Didžiajam septynetui, Jungtinėms Tautoms, Europos Sąjungos institucijoms ir Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui, reikalaujant apsaugoti civilius Ukrainos gyventojus, nutraukti Rusijos vykdomą karą ir genocidą Ukrainoje, stabdyti ukrainiečių deportacijas į Rusiją. Irma kiekvieną savaitgalį nuo Rusijos vykdomo pilno masto karo Ukrainoje pradžios sako kalbas demonstracijose Miunchene, ragina Vokietijos visuomenę nepriprasti prie karo, be sustojimo remti Ukrainą humanitarine ir karine pagalba iki pat jos pergalės. Lapkričio pabaigoje Irma surengė svarbią viešą diskusiją vokiečių kalba apie Rusijos vykdomą karą Ukrainoje ir Ukrainos įstojimo į ES būtinumą.

Vilma Green

Londono Sičio lietuvių klubo patarėjų tarybos narė | Jungtinė Karalystė

vilma

Už nuoseklią ir telkiančią paramą Ukrainos gydytojams ir vaikams

Vilma Green, dirbdama aukštose pareigose finansų sektoriuje, aktyviai dalyvauja lietuvių profesionalų organizacijos, Londono Sičio lietuvių klubo (toliau - LCLC) ir kitoje visuomeninėje veikloje. Nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios ji kartu su Jungtinės Karalystės ukrainiečių bendruomene koordinuoja humanitarinės paramos rinkimo akcijas - renka savanorių komandas, rūšiuoja ir organizuoja surinktos paramos logistiką.

Bendradarbiaujant su Ukrainos paramos organizacijomis Lietuvoje, LCLC vardu Vilma inicijavo lėšų telkimo akciją specialios įrangos dovanojimui vaikų ligoninei Chmelnickio mieste. Akcijos metu buvo surinkta (ir toliau renkama) solidi suma, už kurią buvo nupirktas, įrengtas ir iki lubų prikrautas būtiniausių vaistų bei medicininių priemonių greitosios pagalbos automobilis. Taip pat pagal ligoninės poreikį buvo padovanota speciali įranga ankstukams. Pastaruoju metu, kai Ukrainoje vis labiau susiduriama su elektros tiekimo sunkumais, Vilma su LCLC organizuoja lėšų rinkimą elektros generatoriams tai pačiai vaikų ligoninei Chmelnickio mieste.

Rima Žiūraitis ir Aušra Tallat Kelpša

„Blue Yellow for Ukraine" padalinio JAV vadovės | JAV

rima-cr

Už kryptingą darbą, atstovaujant „Blue Yellow for Ukraine USA" organizacijai JAV

Rima Žiūraitis, „Blue Yellow for Ukraine USA" vadovė, ir Aušra Tallat Kelpša, „Blue Yellow for Ukraine USA" Valdybos pirmininkė, kartu vykdo Jono Ohman įsteigtos paramos Ukrainai organizacijos „Blue Yellow for Ukraine" veiklą JAV.

Prasidėjus masinei Rusijos invazijai į Ukrainą, jų sutelkta komanda, kurią sudaro aktyvūs lietuvių ir ukrainiečių diasporos atstovai, intensyviai veikia trimis kryptimis. Visų pirma, telkia lėšas, organizuodami renginius lietuvių bendruomenėse ir kviesdami aukoti sutelktinio finansavimo platformose. Vien per šių metų kovą buvo surinkta virš 1 000 000 JAV dolerių. Vienas paskutinių bendruomeninių renginių - Niujorko lietuvių profesionalų lėšų paramai aukojimo vakaras. Antra, sutelktos lėšos naudojamos būtiniausių Ukrainos kariams priemonių - nuo karinių dronų iki žieminės aprangos - pirkimui ir gabenimui pagal tikslines užklausas. Trečia kryptis - pilietinio organizacijų įgalinimo advokatavimas aukščiausiuose JAV valdžios lygiuose. Siekiant karinės pagalbos eksporto formalumų palengvinimo, gruodžio 7 d. vyko Ukrainos ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovų ir JAV Kongreso narių susitikimas, kuriame informacija dalinosi ir poreikius formulavo „Blue Yellow for Ukraine" atstovai Jonas Ohman ir Rima Žiūraitis.