D. U. K.

Kas gali nominuoti?

Nominuoti gali visi Lietuvos žmonės, valstybinės įstaigos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje ar užsienyje lietuvių arba anglų kalbomis, oficialioje apdovanojimų svetainėje www.GLLawards.com užpildę nominavimo formą.

Ką galima nominuoti?

Nusipelniusius Lietuvai globalius lietuvius ar su Lietuva susijusius asmenis, kurie atitinka pagrindinius vertinimo kriterijus:

 • tarptautinė profesinė patirtis,
 • glaudūs ryšiai su Lietuva,
 • apčiuopiamas indėlis prisidedant prie globalių galimybių Lietuvai kūrimo,
 • Lietuvos vardo garsinimas (Lietuvos vardo garsinimo kategorijoje).
Kokios apdovanojimų kategorijos?
 • investicijų į Lietuvą pritraukimą
 • verslo ryšių kūrimą
 • Už į Lietuvą atvestas mokslines inovacijas
 • Už tarptautinę patirtį regionams
 • Už pasaulyje pripažintas lietuviškas idėjas
 • talentų Lietuvai auginimą pasaulyje (lituanistinis švietimas)
 • Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje

Visi nominuojantys gali pasiūlyti ir naujas kategorijas. Kategorijų sąrašas gali keistis Vertinimo komisijos sprendimu, atsižvelgiant į pateiktus nominantus.

Iki kada galima nominuoti?

Iki 2023 m. lapkričio 3 d.

Kas renka nugalėtojus?

Visose kategorijose nominantus tvirtina ir laureatus išrenka apdovanojimų Vertinimo komisija, išskyrus vieną apdovanojimų kategoriją, kurioje nugalėtoją išrenka visuomenė, balsuodama partnerio LRT portale.

Kas sudaro Vertinimo komisiją?

Komisiją sudaro Global Lithuanian Leaders ir partnerių atstovai, Apdovanojimų laureatai ir visuomenėje gerbiami žmonės. Apdovanojimų komisija kasmet keičiasi ir ją kasmet tvirtina organizatoriaus Global Lithuanian Leaders valdyba.